Here’s the latest from TTFB

Media Release

Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava

Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava

Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava14 ne Epereli 2022 Le’ fa ne Wainibuka le Waisake Raliwala. Ią fa ne Naituvatuva, Wainibuka ‘e hanuet te Tailevu ka ia ta le’ het ‘on ono ne töh se ią ne mea’me’a ‘e kaunohoag ta. ‘E ‘on mäür te’ ią noh kikia ‘e Ues ta, fup...

read more
ON OFA SE ON FÄEGA

ON OFA SE ON FÄEGA

Kelerayani Lesikinavosa, le’ hän ne Sawani, ia le’et e iris ne po scholarship ne TTFB la rak Post-Graduate e USP. On amnąki la ia la sakior se mua e fäeag ne on hanue ta, ma aga ma a’häe fak hanua.

read more
Naitasiri Rural Women Training Project Launched

Naitasiri Rural Women Training Project Launched

Assistant Minister of iTaukei Affairs, Hon. Adi Selai Adimaitoga, as Chief Guest launched a pilot training project for rural women in Naitasiri recently. The training project is a collaboration between the iTaukei Trust Fund Board (TTFB) and the Fiji National University (FNU).

read more