Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava

Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava

Fąiva ‘e Fäega, hanue ta ‘e ‘on fątumanava 14 ne Epereli 2022 Le’ fa ne Wainibuka le Waisake Raliwala. Ią fa ne Naituvatuva, Wainibuka ‘e hanuet te Tailevu ka ia ta le’ het ‘on ono ne töh se ią ne mea’me’a ‘e kaunohoag ta. ‘E ‘on mäür te’ ią noh kikia ‘e Ues ta, fup...
ON OFA SE ON FÄEGA

ON OFA SE ON FÄEGA

ON OFA SE ON FÄEGA Kelerayani Lesikinavosa, le’ hän ne Sawani, ia le’et e iris ne po scholarship ne TTFB la rak Post-Graduate e USP. On amnąki la ia la sakior se mua e fäeag ne on hanue ta, ma aga ma a’häe fak hanua.   Ia ne mafua e le’ he häk, Kelerayani fau 24 ma ia...